HLAVA VI VODNÍ TOKY

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) >

HLAVA VI VODNÍ TOKY

§ 43 Vodní toky

§ 44 Koryta vodních toků

§ 45 Změny koryta vodního toku

§ 46 Ochrana vodních toků a jejich koryt

§ 47 Správa vodních toků

§ 48 Správci vodních toků

§ 49 Oprávnění při správě vodních toků

§ 50 Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků

§ 51 Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků

§ 52 Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi

§ 53 Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA VI VODNÍ TOKY

   | tisk | nahoru |

stránka 2214985.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022