HLAVA XI POPLATKY

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) >

HLAVA XI POPLATKY

Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY

   | tisk | nahoru |

stránka 2215701.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 22.09.2023