HLAVA XIV VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) >

HLAVA XIV VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 104

§ 105 Obecní úřady a újezdní úřady

§ 106 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

§ 107 Krajské úřady

§ 108 Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad

§ 109 Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních

§ 110 Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů

§ 111 Vrchní vodoprávní dozor

§ 112 Česká inspekce životního prostředí

§ 114 Výkon vodoprávního dozoru

§ 115 Vodoprávní řízení

§ 115a Opatření obecné povahy


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XIV VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

   | tisk | nahoru |

stránka 2215920.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022