Aktualizace povodňového plánu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Titulní list >

Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační

1x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonní kontakty.

Aktualizaci provádí Úřad městské části Brno-Bohunice nebo zpracovatel povodňového plánu dle pokynů úřadu a zaznamená ji do tabulky.

Revize této části PP nepodléhá dalšímu schválení.
 

Část věcná

Podle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 752931 Povodňové plány) se provádí při výrazných změnách, s komentářem změn. Tato aktualizace podléhá vydání souladu s povodňovým plánem ORP Brno.

Aktualizaci provádí Úřad městské části Brno-Bohunice nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání úřadu a zaznamená ji do tabulky.

 

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: 28.07.2022

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

 

11.11.2019

Finální verze

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER

 

24.09.2019

Úpravy podle připomínek

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER

1.0.0

05.09.2019

Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER

 

 


Titulní list > Aktualizace povodňového plánu

   | tisk | nahoru |

stránka a_aktualizace.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 28.07.2022