Autoři

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Titulní list >

Autoři

Zpracovali:

ÚMČ Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 625 00 Brno

datum zpracování:

09.02.2011

aktualizace:

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5

databáze POVIS:

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

 

tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

 

 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

28.12.2021

Autorská práva

 

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.


Titulní list > Autoři

   | tisk | nahoru |

stránka a_autor.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022