Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_opzp_2016

Povodňový plán MČ Brno-Bohunice

Kraj:

Jihomoravský kraj

Správní obvod:

Brno

Vodoprávní úřad:

Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství - Oddělení vodního hospodářství

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Úřad městské části Brno-Bohunice

Povodňová komise

MČ Brno-Bohunice (dbf)

 
 

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p., Stanovisko Povodí Moravy, s.p.

datum: 08.10.2019 , č.j.: PM-40712/2019/5419

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Brna-Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Soulad ORP Brno

datum: 31.10.2019 , č.j.: MMB/0460833/2019 dPP 22MČ Brno

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 19.08.2022

 

 


   | tisk | nahoru |

stránka a_titulni_list.htm aktualizována: 06.02.2020, publikována: 26.05.2023