Hlásná a předpovědní povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Hlásná a předpovědní povodňová služba (HPPS) informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Službu zabezpečuje příslušná krajská pobočka ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem správce povodí, Povodí Moravy, s.p.

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Moravy, s.p., KOPIS HZS Jihomoravského kraj a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

Zdroje meteorologických informací a informací HPPS

Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ)

výstrahy

kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)

indikátor přívalových povodní

Další subjekty:

Předpověď počasí: Meteopress, In-počasí

Aktuální meteorologická data: VentuSky

Lokální předpověď větru a počasí: Windy

Srážkové radary okolních států:

Evropské srážkové radary

 

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

 

Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí

Povodňové zprávy


Věcná část > Hlásná a předpovědní povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka b_predpovedni_sluzba.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022