2. SPA – stav pohotovosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

2. SPA – stav pohotovosti

Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto, na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,

přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér,

pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu,

mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.
 

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

 


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 2. SPA – stav pohotovosti

   | tisk | nahoru |

stránka b_spa_2.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022