1. SPA – stav bdělosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity – bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze stupňů povodňové aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

upozornění nebo výstraha předpovědní služby,

náhlé tání sněhové pokrývky,

srážky větší intenzity,

velké narůstání nebo hromadění ledu v toku,

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla,

provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.
 

Při tomto stupni zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 1. SPA – stav bdělosti

   | tisk | nahoru |

stránka b_spa_1.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022