3. SPA – stav ohrožení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Vyhlašuje se při:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území,

ohrožení životů a majetku v záplavovém území,

vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,

mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.
 

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 3. SPA – stav ohrožení

   | tisk | nahoru |

stránka b_spa_3.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022