Vyhlašování stupňů povodňové aktivity

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Podkladem pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity je:

vydání 1. výstražné informace Systému informační výstražné služby ČHMÚ

dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin, průtoků případně mezních nebo kritických hodnot jiných jevů uvedených v příslušném povodňovém plánu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácpa pod.), zpráva hlásné povodňové služby

doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

 

Podle hlásných profilů

Podle dešťových srážek


Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity

   | tisk | nahoru |

stránka b_stanoveni_spa.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022