Podle dešťových srážek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity >

Podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

 

Nenasycené povodí

Nasycené povodí

10 dní před srážkou nepršelo

Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm

1. SPA – bdělost

20 mm / 1 hodina

50 mm / 12 hodin

70 mm / 24 hodin

15 mm / 1 hodina

30 mm / 12 hodin

50 mm / 24 hodin

2. SPA – pohotovost

30 mm / 1 hodina

70 mm / 12 hodin

80 mm / 24 hodin

25 mm / 1 hodina

50 mm / 12 hodin

60 mm / 24 hodin

3. SPA – ohrožení

50 mm / 1 hodina

80 mm / 12 hodin

30 mm / 1 hodina

60 mm / 24 hodin

 

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní


Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Podle dešťových srážek

   | tisk | nahoru |

stránka b_stanoveni_spa_srazky.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022