Podle hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity >

Podle hlásných profilů

Stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňová komise většinou na základě dosažení směrodatných limitů, v hlásných profilech nebo na základě stanovených průtoků. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen.

Na území MČ Brno-Bohunice se nenachází žádný hlásný profil. Na vodních tocích na území MČ je tak v případě potřeby nutné stanovit SPA odborným odhadem na základě stupně ohrožení, rozlivu a zkušeností z minulých povodní a ve spolupráci se správcem vodního toku.

Konkrétní místo pro sledování rozlivu a vodního stavu je kritické místo na vodním toku Leskava v km 3,950 vpravo – v místě polní cesty navazující na ulici Za Kovárnou směrem k železniční trati.

Rozhodné vodní stavy k vyhlášení stupňů povodňové aktivity na drobných vodotečích lze orientačně stanovit::

1. SPA

zvýšení vodního stavu v korytu

2. SPA

toky vybřežují – pro MČ Brno-Bohunice se jedná o vybřežení Leskavy km 3,950

3. SPA

rozliv toku, záplava větších ploch

 

Mimo území MČ Brno-Bohunice se na Leskavě nacházejí hlásné profily kategorie C bez přenosu dat:

Brno – lávka Máchalova (Leskava), říční km 4,943 (MČ Brno-Starý Lískovec)

Brno – silniční propustek (Leskava), říční km 8,38 (MČ Brno-Bosonohy)

 

 

Aktuální stavy: hlásné profilysrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Bohunice – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled hlásných profilů

 

 


hmtoggle_arrow1Leskava: ř. km 8,38: C: Brno - silniční propustek (Leskava)
hmtoggle_arrow1Leskava: ř. km 4,943: C: Brno - lávka Máchalova (Leskava)

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 28.07.2022
 

 


Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Podle hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka b_stanoveni_spa_hp.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022