Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů >

Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezující odtokové poměry jsou zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Průběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami, jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, sesuvy půdy, ledové jevy apod. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodních nádržích mohou v kritických profilech způsobit vznik zátarasů a následné vylití vody z břehů nebo přelití hráze.

 

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Kníničky – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 

 

tok: Mniší p. 10207689

hmtoggle_arrow1Brno: Zatrubnění Mnišího p.

tok: Rozdrojovický p. 10199962

hmtoggle_arrow1Brno: Zatrubnění u ul. Hrázní

tok: Svratka 10100010

hmtoggle_arrow1Brno: Lávka přes Svratku

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 25.11.2023
 


Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka b_druhy_moop.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 25.11.2023