Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů >

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou povodní. Jedná se zejména o svažité pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dPP ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“.

Další informace: Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik 

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Kníničky – sestava

 

hmtoggle_arrow1Brno: Kníničky - Rozdrojovický potok, kritický bod

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 23.09.2023
 


Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů > Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

   | tisk | nahoru |

stránka b_druhy_povoden_privalova.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 23.09.2023