Ohrožující objekty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů >

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, čerpací stanice.

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 02.12.2022 pro tuto tabulku žádné údaje.
 


Věcná část > Charakteristika ohrožených objektů > Ohrožující objekty

   | tisk | nahoru |

stránka b_druhy_ohrozujici.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 02.12.2022