§ 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA VIII VODNÍ DÍLA >

§ 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA VIII VODNÍ DÍLA > § 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

   | tisk | nahoru |

stránka 10356346.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 22.09.2023