HLAVA VIII VODNÍ DÍLA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) >

HLAVA VIII VODNÍ DÍLA

§ 55 Vodní díla

§ 55a

§ 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků

§ 57 Užívání vodních děl jinými osobami

§ 58 Ochrana vodních děl

§ 59 Povinnosti vlastníků vodních děl

§ 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

§ 60 Vstup na pozemky

§ 61 Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly

§ 62 Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA VIII VODNÍ DÍLA

   | tisk | nahoru |

stránka 2215113.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 22.09.2023