§ 88g Rozpočtové určení poplatku

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 1 Poplatek >

§ 88g Rozpočtové určení poplatku

Výnos poplatku za odebrané množství podzemní vody je z

a) 50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a

b) 50 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 1 Poplatek > § 88g Rozpočtové určení poplatku

   | tisk | nahoru |

stránka 12742249.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022