§ 88l Úrok z prodlení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 2 Správa poplatku >

§ 88l Úrok z prodlení

U nedoplatku na poplatku za odebrané množství podzemní vody vzniká úrok z prodlení.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 2 Správa poplatku > § 88l Úrok z prodlení

   | tisk | nahoru |

stránka 12742273.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022