Oddíl 1 Poplatek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových >

Oddíl 1 Poplatek

§ 89 Subjekt poplatku

§ 89a Předmět poplatku

§ 89b Osvobození od poplatku

§ 89c Osvobození od dílčích poplatků

§ 89d Základ poplatku

§ 89e Dílčí základy poplatku

§ 89f Sazba poplatku

§ 89g Sleva na dílčím poplatku

§ 89h Výpočet poplatku

§ 89i Výpočet dílčích poplatků

§ 89j Poplatkové období

§ 89k Rozpočtové určení poplatku

§ 89l Účelovost poplatku


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 1 Poplatek

   | tisk | nahoru |

stránka 12742278.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022