Oddíl 2 Správa poplatku

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových >

Oddíl 2 Správa poplatku

§ 89m Správce poplatku

§ 89n Povinnosti poplatníka

§ 89o Poplatkové přiznání

§ 89p Splatnost poplatku

§ 89q Úrok z prodlení


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 2 Správa poplatku

   | tisk | nahoru |

stránka 12742349.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 22.09.2023